Aigüa

Fontaneria

- Escomeses Comunitàries
- Escomeses individuals
- Bateries Comunitàries
CENTRALIZACIONES ACS COMUNITARIAS- Grupos de presión comunitarios
- Grups de pressiócomunitaris
- Grups de pressióindividuals
- Instal· lacions de reforma i obra nova
- Instal· lacions de reg
- Grup de pressióper a pous
- Equip de mesura i control
- Manteniments

Tractament Aigües

- Osmosi
- Descalcificadors
instalacion-descalcificador-agua
- Sistema de reciclatge per a aigües grises
- Equips d’electrólisi salina per a piscines
- Dipòsit d’aigües
- Dipòsits d’aigües fecals
- Evacuacióforçada