Energies renovables

Autoconsum (Solar Fotovoltaica)

- PIMES
- Habitatge aïllat
- Habitatge residencial

Energia solar térmica

- Comunitats
- Individual
- Piscines

Biomassa

- Equips térmics
- Instal· lació i muntatge

Geotérmia

- Comunitàries
- Individual

Aero-termia

- Climatització en habitatges
- Climatització en piscines