Energies renovables

Autoconsum (Solar Fotovoltaica)

– PIMES
– Habitatge aïllat
– Habitatge residencial

Energia solar térmica

– Comunitats
– Individual
– Piscines

Biomassa

– Equips térmics
– Instal· lació i muntatge

Geotérmia

– Comunitàries
– Individual

Aero-termia

– Climatització en habitatges
– Climatització en piscines