Clima

Climatització

- Instal· lació de grups térmics gas i gas-oil
- Sistemes de sóls térmics
- Sistemes centralitzats de calefacció i ACS
- Grups térmics d’acumulació ACS
SUELOS TERMICOS
Aportació solar térmica:
- ACS
- Piscines i minipiscines
- Zona SPA
Instal· lació de bomba de calor:
- Doméstics i comercial
- Conductes

GAS

- Instal· lacions de gas propà -natural
- Calderes a gas