Clima

Climatització

– Instal· lació de grups térmics gas i gas-oil
– Sistemes de sóls térmics
– Sistemes centralitzats de calefacció i ACS
– Grups térmics d’acumulació ACS
SUELOS TERMICOS
Aportació solar térmica:
– ACS
– Piscines i minipiscines
– Zona SPA
Instal· lació de bomba de calor:
– Doméstics i comercial
– Conductes

GAS

– Instal· lacions de gas propà -natural
– Calderes a gas